Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Otwórz Konto Optymalne i weź udział w promocji „Wiosenny bonus”, a otrzymasz nawet do:

250 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
maj – sierpień 2019 r.
Promocja „Wiosenny bonus” organizowana jest dla nowych klientów Banku BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Wiosenny bonus”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
do 07.04.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Zawrzyj umowę za pośrednictwem kuriera do 22.04.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Aktywuj aplikację GOmobile do dnia 31.05.2019 r.
oraz w każdym z miesięcy od maja do sierpnia 2019 r.
dokonaj min. 1 Przelew i Transakcje bezgotówkowe kartą na min. 200 zł oraz zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Wiosenny bonus” można dokonać od dnia 25.03.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Wiosenny bonus” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w Banku BNP Paribas S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz Nagrodę o łącznej wartości do 250 zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz do dnia 31 lipca 2019 r.
Pamiętaj! Aby otrzymać pierwszą nagrodę należy:
  • otworzyć konto w ramach Promocji
  • aktywować Aplikację Gomobile do dnia 31 maja 2019 r.
  • w każdym z miesięcy maj - czerwiec 2019 r. wykonać min. 1 Przelew środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile), wykonać Transakcje kartą na kwotę min. 200 zł oraz zapewnić Wpływy na min. 1000 zł.

Drugą nagrodę w wysokości 150 zł otrzymasz do dnia 30 września 2019 r.
Pamiętaj! Aby otrzymać drugą nagrodę należy:
  • w każdym z miesięcy lipiec - sierpień 2019 r. wykonać min. 1 Przelew środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile), wykonać Transakcje kartą na kwotę min. 200 zł oraz zapewnić Wpływy na min. 1000 zł.
Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Wiosenny bonus”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Wiosenny bonus”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 250 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie wiosennybonus.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Wiosenny bonus” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Wiosenny bonus”: wiosennybonus@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Wiosenny bonus” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Wiosenny bonus” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Wiosenny bonus” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: wiosennybonus@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Wiosenny bonus”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.wiosennybonus.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Wiosenny bonus” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 07.04.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 250 zł w ramach Promocji „Wiosenny bonus” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.wiosennybonus.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.03.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 07.04.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 25.03.2019 r. do 07.04.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Wiosenny bonus” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 22.04.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 maja 2019 r.
(iv) w każdym z miesięcy maj - czerwiec 2019 r. wykonania min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile), wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 200 zł, oraz otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł.
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 150 zł:
(v) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(vi) w każdym z miesięcy lipiec - sierpień 2019 r. wykonania min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile), wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 200 zł, oraz otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł.
(vii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania każdej z nagród.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Wiosenny bonus” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).